Skip to content Skip to footer

Przeszklone drzwi wspierają pasywność budynku

Na fali burzliwie rozwijających się nurtów ekologicznych, postawy użytkowników domów i mieszkań zmieniają się zasadniczo. Bardziej świadomie inwestorzy podchodzą do problematyki optymalizacji procesów pozwalających na generowanie oszczędności związanych z funkcjonowaniem domu.

Najpopularniejsza od kilku lat tendencja

Wiele rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak drzwi wejściowe z przeszkleniem pozwalają na pasywne generowanie energii potrzebnej do ogrzania domu.

Wiadomo, że w kosztach utrzymania domu, kwoty na ogrzewanie to około trzech czwartych ogółu poniesionych nakładów. Dlatego opierając się na przykładzie drzwi wejściowych z przeszkleniem, łatwo unaocznić znaczenie każdego elementu mogącego powstrzymać wypływ ciepła poza obręb murów i otworów budowlanych.

Od frontu

Drzwi wejściowe z przeszkleniem zwykle nie są konstrukcyjnie przygotowane do pasywnego wychwytu energii z zewnątrz. Jednak ekspozycja wschodnia budynku każe zastanowić się nad zmianą podejścia do tego elementu. W budownictwie pasywnym każdy najdrobniejszy element poprawiający wydajność domostwa jako systemu jest ważny i niepomijany.

Od ogrodu

Drzwi wejściowe z przeszkleniem znajdują się także często na tyłach domu. Drzwi wejściowe prowadzące na taras to najczęściej połać szkła przedzielona najwyżej na połowę ramą wzmacniającą konstrukcję. A bywa, że wzmocniona budowa ramy drzwi pozwala na zastosowanie jednolitego szklenia.

Rozwiązanie proste i eleganckie

Zasadniczym elementem drzwi wejściowych z przeszkleniem, wpływającym na ich pasywność jest zespół szyby. Budowa panelu pozwala na pobieranie znacznych ilości promieniowania słonecznego i zatrzymywanie wewnątrz pomieszczeń frakcji odpowiedzialnej za przenoszenie ciepła.

Wysoka, ponadprzeciętna przejrzystość tafli szklanych drzwi z przeszkleniem dodatkowe atuty. Większa ilość promieniowania słonecznego to więcej kalorii energii.Powłoki refleksyjne umieszczone na wewnętrznych taflach szkła odbijają ciepło do wewnątrz, zatrzymując promieniowanie podczerwone.

Wielokomorowa skrzynka składająca się z wielu tafli szkła i wypełniona wewnątrz gazami obojętnymi obniża wielkość jednostki przenikania ciepła. Gazy szlachetne zamknięte wewnątrz panelu szklanego mają wyższą niż powietrze skłonność do przewodzenia ciepła.