Skip to content Skip to footer

Recykling aluminium

Aluminium należy do tzw. metali kolorowych, czyli nieżelaznych. Znajduje swoje zastosowanie m.in. w budownictwie, a także przemyśle samochodowym, lotniczym oraz stoczniowym. Metal ten używany jest również do produkcji różnych przedmiotów codziennego użytku. Dlatego stare przewody, kable czy puszki do napojów warto zanieść na skup metali kolorowych lub inny skup złomu. Aluminium wykorzystywane jest również jako dodatek stopowy, na przykład przy produkcji brązów, mosiądzów czy stopów z cynkiem. Na złom metali kolorowych oddać można aluminium również w takiej postaci

Odzyskiwanie aluminium

Za każdym razem złom metali kolorowych poddawany jest obróbce mechanicznej. Może to być wykonane np. w skupie metali kolorowych http://www.stellmet.pl/ lub skupie złomu. Materiał rozdrabniany jest na kawałki posiadające nieregularne kształty, a następnie przesiewany na sitach bębnowych lub wstrząsowych. Wykonuje się to w celu oddzielenia różnych oddzielenia piasku oraz innych zanieczyszczeń, a także segregacji magnetycznej aluminium od metali innego rodzaju. Następnie w skupie metali usuwane są farby i lakiery obecne na powierzchni aluminium, na przykład w postaci puszek. Zanieczyszczenia usuwane są termicznie, poprzez wypalanie materiału w obrotowych lub kontenerowych piecach. Następnie złom metali kolorowych ponownie przesiewany jest na sitach. Kolejnym etapem jest proces topienia odpadów drobnocząsteczkowych, który odbywać może się w piecach indukcyjnych lub wannowych obecnych w skupie metali kolorowych. Po rafinacji i filtracji, które oczyszczają materiał z niemetalicznych zanieczyszczeń, odbywa się proces odlewania.

Aluminium po recyklingu

Po trafieniu na skup metali kolorowych, aluminium może zostać na miejscu odlane lub dostarczone w miejsce pozwalające na wykonanie procesu recyklingu, takie jak na przykład inny skup metali. Odzyskany złom metali kolorowych w postaci aluminium może mieć różną jakość. Określa się ją na podstawie trzech podstawowych parametrów. Dotyczy to zawartości wodoru, ilości wtrąceń niemetalicznych oraz zawartości metali alkalicznych. Istnieją jednak czynniki, które utrudniają recykling wyrobów aluminiowych w każdym skupie metali kolorowych. Jest to przede wszystkim obecność materiałów innego typu, na przykład żelaza, ołowiu czy stali, a także tworzyw sztucznych, papieru i szkła. Problem stanowią również pozostałości żywności, piasek, tłuszcz oraz kurz. Na niekorzyść dała również duża wilgotność aluminium oraz obecność pozostałości klejów, lakierów i farb drukarskich. Skup metali kolorowych akceptuje tego typu zanieczyszczenia, jeżeli są one łatwe do usunięcia.