Skip to content Skip to footer

Zasady działania oczyszczalni biologicznej

Polska co roku musi płacić olbrzymie kary za brak sieci kanalizacyjnej i zanieczyszczanie środowiska ściekami, które trafiają do wód gruntowych a potem zbiorników wodnych. To właśnie z tych względów coraz więcej samorządów gminnych buduje oczyszczalnie ekologiczne.

Rodzaje oczyszczalni

Kryteriów podziału oczyszczalni jest kilka, najczęściej stosowane to:

• rodzaj ścieków,
• wielkość oczyszczalni,
• metody oczyszczania.

Największą ilość ścieków produkują gospodarstwa domowe oraz lokale użyteczności publicznej. Przyjmuje się, że 1 osoba wytwarza ok. 140 l ścieków dziennie. To ogromne ilości, są to tzw. ścieki bytowe i do ich oczyszczania służą oczyszczalnie komunalne.

Innym rodzajem ścieków są ścieki przemysłowe. Ich oczyszczenie wymaga zastosowania specjalnych technologii, zależnych od rodzaju ścieków. Najczęściej są to oczyszczalnie opracowywane i budowane dla konkretnego zakładu.

Ostatnią grupą są oczyszczalnie specjalne przeznaczone do oczyszczania np. ścieków szpitalnych lub wody deszczowej.

Wielkość oczyszczalni wyrażana jest współczynnikiem RLM oznaczającym Realną Liczbę Mieszkańców. Najmniejsze to oczyszczalnie przydomowe, największe mogą obsługiwać kilka miejscowości lub duże aglomeracje miejskie. Różne rodzaje wielkości oczyszczalni można znaleźć na stronie https://oczyszczalnie-metalbud.pl/przepompownie/.

Najczęściej stosowane są oczyszczalnie biologiczne lub chemiczne, oba typy są przyjazne dla środowiska. Ze względu jednak na koszty budowy i koszty eksploatacji coraz częściej stosowane są oczyszczalnie biologiczne.

Zasady działania oczyszczalni biologicznej

Bez względu na zastosowaną technologię, ścieki muszą być w pierwszym etapie oczyszczone mechanicznie. Na kratach, sitach, w piaskownikach zatrzymywane są osady stałe.

W kolejnym etapie ścieki wędrują do komory oczyszczania beztlenowego. Tutaj bakterie beztlenowe dokonują wstępnego rozkładu ścieków. Następnie przesyłane są do komory rozkładu tlenowego.

Tutaj dochodzi do ostatecznego oczyszczenie ścieków przez mikroorganizmy tlenowe. Bezwzględnym warunkiem jest intensywne napowietrzanie komory.

Efektem działania oczyszczalni biologicznej jest oczyszczenie ścieków w 98%. Oczyszczoną w ten sposób wodę można wykorzystać do celów gospodarczych lub bezpośrednio odprowadzić do gruntu bez szkody dla środowiska.

Na niektórych terenach szczególnie chronionych, jak Parki Narodowe lub tereny objęte programem Natura 2000 oczyszczalnie ekologiczne muszą spełniać szczególnie wyśrubowane normy. Takie oczyszczalnie można znaleźć na stronie https://oczyszczalnie-metalbud.pl/przepompownie/.