Skip to content Skip to footer

Rodzaje płynów infuzyjnych

Płyny infuzyjne popularnie nazywane są kroplówkami. Ta ostatnia nazwa wzięła się od bardzo precyzyjnego dawkowania kropla po kropelce. Stosowane są przede wszystkim w leczeniu szpitalnym, w małym zakresie w leczeniu domowym.

Rodzaje płynów infuzyjnych

Płyny infuzyjne to gotowe preparaty do podawania dożylnego pacjentowi. Dzielimy je na dwie grupy, koloidy oraz krystaloidy.

Koloidy to roztwory wodne substancji wielocząsteczkowych, które uzupełniają braki w osoczu. W określonych sytuacjach medycznych podawane jest także samo osocze. Mogą powodować wstrząs anafilaktyczny.

Krystaloidy są znacznie częściej stosowane, także ze względu na niższą cenę oraz powszechną dostępność. Krystaloidy są roztworami wodnymi, które nie wywołują reakcji uczuleniowych. Najczęściej stosowana jest sól fizjologiczna, elektrolity oraz glukoza.

Zastosowanie płynów infuzyjnych

Płyny infuzyjne stosowane są przede wszystkim w ratownictwie medycznym oraz w leczeniu szpitalnym. Najczęściej stosowane są w sytuacjach ratujących życie, podczas leczenia pooperacyjnego oraz w leczeniu długoterminowym. Ich zadaniem jest uzupełnienie brakujących składników w krwi. Czasami do płynu infuzyjnego dodawany jest lek.

Zaletą płynów infuzyjnych jest możliwość ich precyzyjnego podawania pacjentowi oraz szybkie przenikanie do krwiobiegu. Przyśpiesza to znacznie proces leczenia i okres rekonwalescencji.

Płyny infuzyjne mogą być także stosowane w leczeniu domowym w przypadku chorób przewlekłych, przede wszystkim nowotworowych, które wymagają podawania środków przeciwbólowych.

Dawkowanie płynów infuzyjnych

Płyny infuzyjne przygotowywane są w całkowicie sterylnych warunkach i umieszczane w butelkach gotowych do podawania pacjentowi. Zapewnia to bezpieczeństwo nie tylko jemu, ale także personelowi pielęgniarskiemu.

Płyny infuzyjne podawane są w formie kroplówek bardzo dokładnie dawkowanych. Jeszcze bardziej precyzyjne są pompy infuzyjne, które nie tylko podają płyn, ale także monitorują poziom najważniejszych wskaźników.

Bardzo często pacjent musi przyjmować różne płyny infuzyjne, by nie męczyć go licznymi wkłuciami, pielęgniarka zakłada wenflon, który umożliwia zmianę kroplówek bez konieczności wykonywania kolejnego wkłucia.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Grupa Anmar.